Co byste měli vědět o DPH

Otázky a odpovědi k tématu odpočtu DPH.

Obecně je možné říci, že osobní automobily mají od 1.4. 2009, z hlediska provozu a DPH rovnocenné podmínky, jako dosud známé užitkové vozy „N1“ s dělící přepážkou. Níže naleznete rekapitulaci některých důležitých informací.

Co je to DPH?

Firmy a podnikatele můžeme rozdělit z pohledu DPH na dvě samostatné skupiny. Na tzv. PLÁTCE a NEPLÁTCE DPH. DPH je daň, kterou je plátce povinen přiznat a odvést státu z prodejní ceny zboží nebo služby.

Kdo si může pořídit osobní automobil s odpočtem DPH?

Firma, podnikatel – základní podmínkou je, že musí být registrovaný jako PLÁTCE DPH a vozidlo musí být pořízeno pro účely podnikání.
DPH může být vráceno i jiným osobám, které nejsou plátci DPH (například osobám se zdravotním postižením).

Stačí zaplatit v Nechanicích jen cenu bez DPH?

NE. Vždy musí být uhrazena celková cena vč. DPH. Až v měsíčním (případně čtvrtletním) přiznání k dani z přidané hodnoty si klient hodnotu DPH ze zakoupeného automobilu může od státu nárokovat.

Finanční produkty z hlediska DPH?

V každém produktu (finanční leasing, úvěr) je sazba DPH zohledněna:
v případě finančního leasingu si klient může nárokovat vrácení DPH ze splátky hrazené předem a pak postupně z každé měsíční splátky.

Pojištění vozu – na cenu bez DPH nebo s DPH?

Situace je identická s tou, jak ji znáte z užitkových vozů N1. Firma – plátce DPH – si může nově osobní auto s odpočtem DPH pojistit také jen na cenu bez DPH, má tedy i nižší pojistné. Plnění pojišťovny bude také bez DPH (např. DPH z opravy klient uhradí přímo servisu, DPH si nárokuje sám).

Lze odečíst DPH i na osobní automobily vyrobené před 1.4. 2009?

ANO, pokud vozidlo koupíte po 1.4.2009 a prodejce bude prodávat vozidlo s vyčíslením DPH na faktuře. U kupujícího vzniká nárok na odpočet DPH podle daňového dokladu od prodejce.

Lze odečíst DPH i na ojetých vozech?

ANO. Pokud prodávajícímu vznikla povinnost zatížit celou prodejní cenu DPH.

Mohu si odečíst celých 21% DPH z ceny osobního automobilu nebo je nějak krácen?

ANO - pokud je vozidlo pořízeno výhradně pro účely podnikání. Používáte-li jej byť částečně i pro soukromé účely, musíte jej zase částečně odvést (viz další otázka). Odpočet také musí být krácen, pokud je vozidlo používáno pro plnění osvobozené od DPH.

Mohu si odečíst celých 21% DPH z ceny automobilu, když vím, že jej budu používat i pro soukromé účely?

ANO. Následně však máte povinnost na měsíční bázi přiznat a vrátit státu DPH dle skutečného poměru najetých služebních a soukromých km. Pokud uplatníte nárok na odpočet DPH již při pořízení pouze v poměrné výši (očekávané služební versus soukromé užití vozidla), pak se Vás povinnost v předchozí větě netýká.

Mohu si odečíst DPH z ceny automobilu, když ho budu používat pouze pro soukromé účely?

NE, v tomto smyslu to novela nijak nezměnila. Používáte-li ho pouze jako soukromé, nemělo by být v obchodním majetku a nelze nárokovat DPH.

Mohu si odečíst DPH z ceny osobního automobilu, když ho nezařadím do obchodního majetku, ale budu ho k podnikání používat, tzn. že budu uplatňovat do nákladů paušální jízdní výdaje za použití soukromého vozidla pro účely podnikání?

NE. Pro nárok na odpočet DPH musí být vozidlo zařazeno do obchodního majetku firmy.

Kdy si nárok na odpočet DPH uplatním a na základě jakého dokladu?

Pořízení hotově – nejdříve dnem převzetí vozidla a na základě faktury - daňového dokladu od prach
Pořízení na úvěr – nejdříve dnem převzetí vozidla a na základě faktury - daňového dokladu od prach
Pořízení formou finančního leasingu – zde je důležitá smlouva a její ustanovení, od roku 2009 je možné uplatnit DPH z celého předmětu při jeho převzetí, ale nejdříve ve smlouvě musí být stanoveno, že předmět bude nájemcem povinně odkoupen. Jinak dnem převzetí vozidla, a to ze splátky hrazené předem a pak postupně z každé měsíční splátky dle splátkového kalendáře od leasingové společnosti.

Můžu po zavedení odpočtu DPH u osobních automobilů odstranit u vozidla kategorie N1 mřížku?

ANO, ale pouze s odpovídající změnou v technickém průkazu (přestavba zpět na osobní vůz – M1 – a to pouze dle platných homologací). Nyní totiž máte kategorii N1- nákladní vůz - a takto je i vůz homologován, v řadě případů (nevratně) upraven a schválen. Odstraněním dělící stěny nebude stav vozu odpovídat zápisu v technickém průkazu.

Má odstranění mřížky u vozu N1 vliv na již uplatněný odpočet DPH?

NE. Ustanovení o odvodu DPH při zpětné přestavbě na osobní automobil bylo od 1.4. 2009 vypuštěno, takže žádné daňové povinnosti u přestavby, provedené po tomto datu nejsou.

Jak se projeví DPH na ceně vozu při jeho následném prodeji?

V případě, že vozidlo vlastnil plátce DPH a uplatnil si nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, musí být rovněž cena ojetého vozu při prodeji zatížena sazbou DPH. Nový vlastník (plátce DPH) tohoto ojetého vozu si opět může nárokovat odpočet DPH při pořízení. Pokud si tento ojetý vůz pořídí neplátce DPH, nemůže žádné DPH zpětně nárokovat a při jeho dalším prodeji už cena ojetého vozu neobsahuje žádné DPH. Zároveň má prodávající povinnost odvést DPH z prodeje / příjmu. Jedná se o zdanitelné plnění.

Má odstranění mřížky u vozu N1 vliv na již uplatněný odpočet DPH?

NE. Ustanovení o odvodu DPH při zpětné přestavbě na osobní automobil bylo od 1.4. 2009 vypuštěno, takže žádné daňové povinnosti u přestavby, provedené po tomto datu nejsou.

Ještě nemáte vybrané žádné auto?

Nemáte ještě Vaše auto vybrané? Projděte si nabídku ojetých aut v Autobazaru Nechanice. Věříme, že si vyberete.


Potřebujete pomoci nebo máte dotaz?
Zavolejte nám

+420 774 218 273


Nebo zanechte číslo a my zavoláme vám

Zpět